Torvparken

 

Torvparken 1 er et kombinert bolig- og næringsbygg med et bruksareal på 7100 m2.1 og var det første urbane prosjektet med boliger innenfor de fire etablerte rundkjøringene på Revetal. Boligdelen på 4.520 m2 omfatter 33 moderne og funksjonelle selveierleiligheter over fem etasjer. De varierer i størrelse fra 52 til 129 kvadratmeter. Alle har store, solrike terrasser og balkonger.

Reark_Torvparken_Ekst

Sted: Revetalgata, Revetal
Byggherre: Torggata Eiendom AS
Entreprenør: Raaen Entreprenør AS
Ferdigstilt 2008.
Rolle: Reguleringsendring, Skisseprosjekt, forprosjekt, hovedprosjekt. Arkitekt, ansvarlig søker.

Re Arkitektur v/Kristin Lundsør, Karin Siebenlist, Solveig B Solheim & Håvard Trosterud

 

I hjertet av Revetal

 

Alle leilighetene, men spesielt Penthouse-leilighetene i sjette etasje, har flott utsikt over vakkert kulturlandskap i Revetals landlige omgivelser. Taket over forretnings- og kontorarealene i første etasje er utnyttet til felles takterrasser med høy kvalitet. På vestsiden er terrassen romslig og åpen. Den er delt i soner og gir plass til barns lek. En side av de private balkongene i etasjene over på denne siden er lektet. Dette gir private soner på terrassene uten å stenge for lys og sol og mykner fasadens uttrykk. Fellesterrassen mot øst har en mer intim atmosfære, med svalganger rundt og et sentralt plassert tre.

I underetasjen ligger et felles parkeringsanlegg. Der finner vi og forretningslokaler rettet mot kjøpesenteret Re Torvet, distriktets største handelssenter. Kommunale NAV kontorer, regnskapskontor og forretningslokaler er etablert i første etasje. Den ligger inntil nytt regulert torv som er delvis etablert av utbygger og fullføres av kommunen.

Bygningskroppen fanger opp retningsforskjellen mellom hovedretningen i sentrumskvartalet og retningen på Revetalgata, noe som resulterer i utkraginger og urette vinkler. Alt utnyttet til spennende romvirkning eller detaljer i fasaden. Fasadene består av Cemberit fasadeplater, sandfarget og antrasitgrå kombinert med beiset trepanel i 2 farger.

Bygningskroppen ligger parallell med Revetalgata og er vinklet i forhold til hovedkroppen. Den er utført i hvit tegl og svever i en høyde av 4 etasjer over trepanelet i bunn.

I sjette etasje er fasaden inntrukket, med lektepanel. Prefabrikkerte elementer samt takstolene ble heiset på plass med kran. Takvinkelen på 10 grader fremstår som flat innenfor sentrumsområdet.

Oppdeling av volumet både horisontalt og vertikalt, samt forskjellige materialoverflater, har gjort at bygningsmassen, som er langt større og høyere enn øvrige bebyggelse i nærheten, passer fint i omgivelsene og ikke virker ruvende.

Torvparken har god energieffektivitet. Universell utforming er høyt vektlagt i prosjekteringen.
 

 
2009_Reark_Torvparken 1_07-142_Ekst 01.JPG