Torbjørnsbu

13022008231.jpg

Sted: Torbjørnsbu, Arendal
Byggherre: Arendal Kommune
Ferdigstilt 2007.
Prosjektet omfatter fire boliger for bostedsløse. Containerboliger.
Rolle: Skisseprosjekt, forprosjekt, hovedprosjekt. Arkitekt, ansvarlig søker.

Re Arkitektur v/Håvard Trosterud