Solsiden

Reguleringsområdet ligger rett syd for Gullhaug langs fylkesvei 920, Guranveien.

Området er en del av en større reguleringsplan for Nordre Berg og en fortsettelse /utvidelse av boligområdene rundt Gullhaug. Området er i dag brukt som jord og skogbruksareal.

Boligbebyggelsen på Solsiden vil bestå av småhusbebyggelse; eneboliger, kjedede eneboliger, tomannsboliger og/eller firemannsboliger i varierende grad.