Søndeled skole

 

Søndeled skole

Søndeled barneskole (3).JPG

Søndeled skole

Oppdragsiver: Skansa
Rolle, Ansvarlig arkitekt, prosjekterende for bygningsutforming, prosjektering, innmålingsteknisk prosjektering og ansvarlig prosjekterende for utearealer og landskapsutforming.
Når: 2012
Hvor: Risør

Fasade Front NVSØ

Fasade Front NVSØ

Fra NVSØ

Fra NVSØ

Tilknyttet bro

Tilknyttet bro

 

Prosjekteringer

 

>>