Revetal Park 2

 

Revetal Park 2 er et nærings-og boligbygg på Revetal.

Prosjektet har et areal på T-BRA 2620m², herav 2315m² bolig med tilhørende funksjoner, og 305m² forretning. Bebyggelsen har 4 etasjer.

 
2014_Reark_Revetal Park 2_12-106_Bilde 06.JPG

Sted: Revetalgata, Revetal
Byggherre: Revetalgata Eiendom AS
Totalentreprenør: Mesterhus Tønsberg AS
Ferdigstilt 2015
Rolle: Skisseprosjekt, forprosjekt, hovedprosjekt. Arkitekt, ansvarlig søker.

Re Arkitektur v/Kristin Lundsør, Karin Siebenlist & Håvard Trosterud

1. etasje rommer forretning, parkering og boder. Øvrige etasjer er leiligheter. Atkomst fra svalgang. Private uteoppholdsarealer mot sør og vest.  

 

Bebyggelsen har et moderne preg og tilpasser seg Revetal Park 1.

Som fasadematerialer er det brukt trekledning og platekledning. 1.etasje skiller seg ut fra øvrige etasjer med en forretningsmessig fasade i vestre del. Trespiler i garasjedelen.

 
 
ReArk_RevetalPark2_FASADE.jpg

Plantegninger

 

Prosjektet grenser til område regulert til park i reguleringsplanen, og har gode private oppholdsarealer.