OSM Kontorbygg i Arendal

Persp 2A_liten.jpg

Oppdragsgiver: OSM Group
Sted: Arendal
Prosjektansvarlig: Håvard Trosterud
Påbegynt: 2015

OSM kontorer inneholder prosjektering og tegninger av planer med møblering for 130 arbeidsplasser. 1-4 etasje og en utvidelse av 4.etasje samt utarbeidelse av utenomhusplan med parkering og adkomstveier.

 
 
 
Skisse, forprosjekt (1).JPG

Skisser og Plantegninger

 

 

Skisser