Norgips

perspektiv fra nordøst5.jpg

Oppdragsiver: Norgips
Rolle: Ansvarlig Arkitekt
 

perspektiv fra sydvest4.jpg

Nye tegninger for Norgips

 
ReArk_Norgips PK.jpg

Pakningslager