Breidablikk

Oppføring av nytt anlegg bestående av boliger for bostedsløse og tilhørende funksjoner. Anlegget skal huse personer med spesielle behov for bolig og oppfølging. Anlegget er døgnbemannet og har institusjonspreg.
 

05052009152.jpg

Nybygg Totalentreprise. BTA 660m2
Sted: Eydehavn, Arendal
Byggherre: Arendal Kommune
Totalentreprenør:
Ferdigstilt 2011
Tiltaksklasse 3.

Rolle: Skisseprosjekt, forprosjekt, hovedprosjekt. Arkitekt, ansvarlig søker.

Re Arkitektur v/Karin Siebenlist, Solveig B Solheim, Håvard Trosterud

Anlegget består av 6 leiligheter samt fellesrom og personalavdeling.
Kupert naturtomt med vegetasjon. Ta igjen den bratte takvinkelen i de gamle arbeiderboligene til Sam Eyde, og deres knapphet i detaljering.

 
 

EXT Fasade

 

Plantegninger