Bjørnestien


Barnehagen har 3 avdelinger for barn i alderen 0-3 år og 5 avdelinger for store barn(3-5 år) og 1 forsterket avdeling(BIA). Totalt vil det være 44 ansatte på barnehagen.

2014_ReArk_Bjornestien bhg_14-124_HT,SBS,KS,KL_ Ekst 04.jpg

Ny barnehagefløy i tilknytning til eksisterende barnehage. BRA nybygg 1050m2.
Sted: Bjørnestien 26, Horten
Byggherre: Horten Kommune
Ferdigstilt 2015
Rolle: Skisseprosjekt, forprosjekt, hovedprosjekt. Arkitekt, ansvarlig søker.

Re Arkitektur v/Karin Siebenlist, Solveig B Solheim, Håvard Trosterud

Nybygg i tilknytning til eksisterende bygningsmasse. Rehabilitering og ombygging av eksisterende bygningsmasse. Nybygget inneholder tre avdelinger; småbarn, større barn og en forsterket avdeling. I tillegg er det nytt personalrom med garderober til ansatte.

Prosjektet er løst som et nytt bygg i to etasjer sørvest for eksisterende bygg, bundet sammen med et lavere mellombygg. Ventilasjonsanlegg på loft. Som utvendige materialer er det valgt lys brun tegl med partier av fargede fibersement plater ved inngangssonene mot vest og ved noen vinduspartier.

Tilbygget er tilpasset eksisterende barnehage i både form, detaljer og i materialer.

 

 

Bjørnestien Barnehage

 
 
2014_ReArk_Bjornestien bhg_14-124_HT,SBS,KS,KL_Plan skisse fotavtrykk.jpg

Skisser og Plantegninger

Skisser

Plantegninger